Zabezpečenie služieb architekta pre zadania malého rozsahu

Mesto Nitra vyhlásilo súťaž na zabezpečenie služieb architekta pre riešenie jednotlivých zadaní malého rozsahu zameraných na revitalizáciu verejných priestranstiev mesta Nitra. 

Bude sa jednať o spoluprácu pri vypracovaní návrhov a projektovej dokumentácie pre zadania typovo so zameraním na krajinnú architektúru do cca 1.000 m2 a menšie objekty vo verejnom priestore jednotlivo do cca. 100 m2, ktorými môžu byť pavilóny, prístrešky, zastávky, lávky, schodiská, …

Výber spomedzi prihlásených ateliérov bude najmä na základe kvality ich doteraz realizovaných projektov a v druhom rade na základe ceny za služby, ktorú uchádzač ponúkne. Odovzdanie podkladov je elektronicky.

kontaktná osoba vo veciach VO:

Mária Blisková bliskova@msunitra.sk

kontaktná osoba pre predmet zákazky:

Soňa Minárechová minarechova@msunitra.sk

Predkladanie ponúk je možné do 27.07.2021 10:00:00, viac informácií tu