Vízia

Aké mesto chceme?

MESTO PRE AUTÁ
Mesto pre autá

Autá v Nitre sú už takmer všade. Ľudia sa pred nimi neskryjú ani na chodníku. Problémy v doprave mestá riešili ďalšími cestami a parkoviskami. Viac ciest však znamená viac áut, nie naopak. Preto je dnes bežným trendom, že mestá cesty a parkoviská zmenšujú či rušia.

MESTO S JEDNÝM ATRAKTÍVNYM CENTROM
Mesto s jedným atraktívnym centrom

Mesto s jedným silným centrom, je také, do ktorého každodenne dochádzajú obyvatelia z priľahlých mestských častí a okolitých obcí za prácou, kultúrou či nákupmi a v nadmernej miere tak zaťažujú komunikácie.

MESTO S NEDEFINOVANÝM VYUŽITÍM
Mesto s nedefinovaným využitím

Ulice blízko centra mesta majú takmer v každom druhom rodinnom dome kaviareň, reštauráciu, ambulanciu či obchod so službami. Dôvodom sú prísne definované pravidlá zástavby. Mesto sa stáva nečitateľným pretože prevádzky a služby sídlia v objektoch, ktoré vyzerajú ako rodinné domy.

MONOFUNKČNÉ SATELITNÉ MESTÁ BEZ INFRAŠTRUKTÚRY
Monofunkčné satelitné mestá pre bez infraštruktúry

Neriadená suburbanizácia je novodobý problém. Sídla sa rozrastajú na úkor úrodnej poľnohospodárskej pôdy a nové developerské projekty nemajú záujem budovať priestor pre komunitu. Obyvatelia tak nenachádzajú pracovné príležitosti a cestujú inam, čo zaťažuje dopravu a zhoršuje kvalitu života občanov.

MESTO S RIEKOU
Mesto s riekou

Naše mesto nemá doteraz vyriešený vzťah k rieke Nitra, ktorá ním preteká. Jej nábrežie sa stalo detašovaným priestorom, ktorý občan bežne nenavštevuje. Nezdá sa mu atraktívnym.

MESTO S MNOŽSTVOM ZELENE

Nitra má veľké percento zelených plôch. V mnohých prípadoch ide o neudržiavané plochy. Čiastková zeleň v navzájom neprepojených polohách nesupluje súvislé parky a aleje, ktoré sú mestotvorným prvkom. Ak chceme, aby sa ľudia v meste cítili príjemne, je nutné vytvárať koncentrované zelené plochy na úkor nevyužiteľných plôch popri cestách a medzi budovami.

MESTO PRE ĽUDÍ
Mesto pre ľudí

Mestá prechádzajú na udržateľnú mobilitu. Je to vízia miest, v ktorých obyvatelia už nepoužívajú vlastné súkromné automobily, ale spoliehajú sa na verejnú dopravu, zdieľané automobily a bicykle . Cieľom vytvoriť mestá pre ľudí a dosiahnuť menej znečistenia, hluku a stresu.

MESTO KRÁTKYCH VZDIALENOSTÍ
Mesto krátkych vzdialeností

Alternatívou je umožniť pohodlnú a rýchlu dostupnosť kľúčových miest pre náš každodenný život autom aj peši – vytvoriť hierarchiu lokálnych centier, kde sú alokované rôzne služby, ktoré občania využívajú.

MESTO, KTORÉ MÁ MOŽNOSŤ RÁSŤ
Mesto, ktoré má možno rásť

Zmenou povolených výškových úrovní v širšom centre sa vytvorí viac priestoru pre funkcie, ktoré sú pre živé mesto potrebné a nateraz sa nachádzajú v kompromisných polohách. Dovolíme centru vyrásť do výšky a funkčne sa zahustiť. Vďaka tomu budú môcť okolité ulice voľnejšie dýchať.

KOMPAKTNÁ MESTSKÁ ZÁSTAVBA PONÚKAJÚCA SLUŽBY A AKTIVITY
Kompaktná mestská zástavka

Mestá a obce si musia stanoviť ciele, ktoré budú zlepšovať život obyvateľov. Bývanie v meste má oproti vidieckemu bývaniu množstvo výhod – veľký výber škôl, kultúrne udalosti, pracovné príležitosti, obchody a služby. Cieľom je hľadať možnosti nového funkčného využitia pôvodných budov a využívanie priestorových rezerv.

MESTO NA RIEKE
Mesto na rieke

Návrh nového územného plánu je príležitosťou premyslieť fungovanie mesta vo vzťahu k rieke, ktorá má potenciál byť živým elementom s promenádami a kaviarňami.

ZELENÉ MESTO

Nitra má potenciál byť zeleným mestom. Je nutné zamerať sa na vytváranie zmysluplných priestorov s vhodne organizovanou vegetáciou, ktorá na seba nadväzuje a sprevádza chodca pri jeho pohybe ulicami. Stromy sú najúčinnejšia klimatizačná jednotka na území mesta a sú dôležité pre odolávanie miest voči klimatickým zmenám.