Útvar hlavného architekta

Útvar hlavného architekta v Nitre má dlhú tradíciu pôsobenia. Medzi najvýraznejšie osobnosti, ktoré riadili mestský rozvoj, patril jednoznačne Michal Maximilián Scheer, slovenský architekt tvoriaci v duchu funkcionalizmu. Navrhol prvý územný plán Nitry (1958) a viacero obytných súborov ako sídliská Párovce či Chrenová I., kt. je zapísané do urbanisticko-architektonickej knihy UNESCO.

Územný plán Nitra

Hlavné činnosti Útvaru hlavného architekta