Strategické dokumenty

Územný plán mesta Nitra
Územný plán mesta Nitra
Návrh územného plánu zóny Kynek - Šúdol
Návrh územného plánu zóny Kynek – Šúdol, lokalita č.1
Územný plán zóny Mlynárce I., Nitra
Centrálna mestská zóna 2014
Územný plán Centrálnej mestskej zóny v Nitre v znení dodatku č. 1 
Návrh územného plánu zóny Párovské Háje
Návrh územného plánu zóny Párovské Háje
Plochy zelene
Plán udržateľnej mobility
Plán udržateľnej mobility
Návrh územného plánu zóny Šindolka I
Územný plán zóny Šindolka I., Nitra