Revitalizácia a predĺženie pešej zóny _2021

Predĺženie pešej zóny je jedným zo strategických krokov, ktoré umožní bezpečné a komfortné pešie prepojenie medzi pešou zónou a prestupným uzlom pri OC Mlyny. Obnoví sa mestská pešia promenáda sprístupnená priamo od Mlynov, ktorá pomôže oživiť aj dnešnú pešiu zónu a vznikne tak moderný a živý priestor 21.storočia so vzrastlou zeleňou, cyklotrasou, tieňom, mobiliárom, vodnými prvkami a letnými terasami. Vizuálne bude priestor vnímateľný už z hlavnej križovatky, čo priestoru dáva predpoklad prilákať aj návštevníkov obchodného centra.

Súbežne s priebehom súťaže bude priestor dočasne až do doby stavebnej realizácie dopravne upravený, doplnený mobiliárom a mobilnými prvkami zelene a oživený letnými terasami, aby si obyvatelia mohli postupne zvyknúť na jeho novú podobu a aby mohli byť doriešené aj posledné detaily finálneho riešenia. Použitý mobiliár bude pred začatím stavebných prác presunutý na iné miesto v rámci mesta Nitra pre jeho oživenie.

Médiá:

SME_Predĺženie pešej zóny v Nitre otočí dopravu, vzniknúť má nové námestie

NitraDeň_Mesto chce zo schváleného úveru predĺžiť pešiu zónu až po OC Mlyny

.

Historické fotografie

.