Pozvánka na prezentáciu zámeru tvorby nového Územného plánu pre mesto Nitra a zbieranie podnetov od verejnosti

Stretnutia s nitrianskou verejnosťou podľa mestských častí:

Klokočina, Čermáň, Diely, Kynek, Mlynárce, Párovské Háje, Horné Krškany a Dolné Krškany
4.11.2021 (štvrtok), od 17:00 do 19:30 vo veľkej zasadačke MsÚ Nitra

Staré mesto, Zobor, Dražovce, Chrenová a Janíkovce
11.11.2021 (štvrtok), od 17:00 do 19:30 vo veľkej zasadačke MsÚ Nitra

V mene Útvaru hlavného architekta MsÚ Nitra a Koordinačnej skupiny pri Komisii MZ pre územné plánovanie, architektúru, verejný priestor a investičnú činnosť Vás srdečne pozývame na verejné stretnutia, na ktorých Vám predstavíme dôvody, východiská, princípy a ciele zámeru tvorby nového Územného plánu Mesta Nitra.

Následne sa chceme zhovárať s vami, obyvateľkami a obyvateľmi Nitry. Vaše pohľady na potreby a problémy, ktoré vám život v našom meste prináša pozorne zaznamenáme a tie, ktoré by mohol  nový územný plán mesta riešiť v prospech celkovo väčšej kvality života v Nitre budú aj súčasťou zadania pre jeho vypracovanie.

  • Aké kritériá rozvoja má mať mesto, v ktorom chcete žiť?
  • Čo sú najväčšie prekážky a nedostatky pre kvalitný život vo vašej mestskej časti?
  • Aká je vaša spokojnosť s dopravnou infraštruktúrou a prepojenosťou, výstavbou, stavom verejných priestranstiev či mestskou zeleňou? 
  • Akým potrebám verejnosti by malo mesto pri svojom priestorovom rozvoji prioritne vychádzať v ústrety?

V tejto chvíli sa nachádzame v záverečnej fáze procesu diskusií s rôznymi skupinami, prostredníctvom ktorého chceme informovať a získať podnety od zainteresovaných aktérov i širokej verejnosti. Stretnutie s Vami ako obyvateľkami a obyvateľmi jednotlivých mestských častí je dôležitou súčasťou zbierania názorov a návrhov od nitrianskej verejnosti. Získané podnety sa stanú súčasťou podkladov pre spracovateľa, ktorý návrh nového Územného plánu mesta vypracuje. 

Celý navrhnutý proces tvorby základného strategického dokumentu mesta v podobe nového Územného plánu si môžete pozrieť na adrese www.uzemnyplan.nitra.sk

Program stretnutí:

  • Prezentácia dôvodov a zámeru tvorby nového Územného plánu Nitry (Útvar hlavného architekta MsÚ Nitra)
  • Prezentácia analytickej časti pripravovaného Manuálu verejných priestranstiev (Útvar hlavného architekta MsÚ Nitra)
  • Stručná prezentácia procesu zapájania verejnosti do mapovania a zbierania podkladov pre zadanie tvorby nového Územného plánu
  • Moderovaná diskusia prítomných s cieľom zozbierať pohľady, názory a pripomienky súvisiace s potrebami rozvoja mesta
  • Informácia o ďalších krokoch – záver stretnutia

Ing. arch. Viktor Šabík, AA
Hlavný architekt mesta Nitra

Toto podujatie podlieha Všeobecným opatreniam Vyhlášky č. 241 Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí, predovšetkým však § 3 písm. b) tejto vyhlášky, na základe ktorej si Mesto Nitra vyhradzuje osobe, ktorá nespĺňa aktuálne podmienky tejto vyhlášky, odmietnuť vstup.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *