Plaváreň pod Borinou _2021

Realizácia plavárne pod Borinou je jedným z ťažiskových
projektov v rámci rozvoja mesta Nitra. Ide o návrh športovo-
rekreačného vybavenia pre potreby obyvateľov mesta
vo väzbe na obytné zóny Klokočina, Diely a Čermáň. Návrh
by mal zodpovedať kapacite 250 návštevníkov/deň.
V meste momentálne funguje kúpalisko na Sihoti, ktoré
vzhľadom na svoj otvorený charakter funguje len počas letnej
sezóny. Mestský kúpeľ na Kúpeľnej ulici je plaveckým
vybavením pre centrum mesta.


Nová plaváreň by mala celoročne poskytovať bezpečné
zázemie pre vodné športy a relax návštevníkov všetkých
vekových kategórií. Cieľom súťaže je nájsť atraktívne
riešenie, ktoré bude reprezentovať moderné vnímanie
mestskej športovej infraštruktúry krajského mesta