Plán udržateľnej mobility

Hlavným cieľom je vytvárať podmienky pre rozvoj kvalitnej dopravnej infraštruktúry, ktorá dostatočne uspokojí nároky všetkých účastníkov prepravy
vytvárať predpoklady pre znižovanie emisií, hluku a iných škodlivých látok v súlade s európskymi právnymi predpismi – zlepšenie životného prostredia
rozvíjať existujúcu sieť ucelených trás pre nemotorovú dopravu, prepojenie dôležitých cieľov ciest (bývanie– práca/škola, rekreačné trasy)
Zvyšovať podiel MHD v deľbe prepravnej práce – zvyšovať kvalitu MHD, najmä ponuku, spoľahlivosť, bezpečnosť, cestovnú rýchlosť, dynamické preferencie MHD na svetelne riadených križovatkách

Plán udržateľnej mobility