Mapy nápadov

Návrh peších zón

Centrálna oblasť mesta Nitry, ktorá patrí do mestskej časti Staré Mesto, je približne ohraničená ulicami Ďurková, Piaristická, Štúrova/Trieda Andreja Hlinku, Wilsonovo nábrežie, Parkové nábrežie, Podzámska a Jesenského, kde voľne smerom k rieke nadväzuje priestranný park plný
aktivít. Dve hlavné pešie zóny sú zriadené v rámci centrálnej oblasti mesta a dve v mestskej časti Chrenová. Pešie zóny sú stabilizované a funkčné.

Návrh pešie zóny a iné menšie lokálne miesta pre stretávanie (menšie námestia) podporuje a navrhuje ich rozšírenie.
Centrum mesta tvorí najväčšia pešia zóna, ktorá zahŕňa Svätoplukovo námestie, ulicu Kupeckú a časť Štefánikovej triedy, po súbeh s ulicou Farskou. Menšia pešia zóna sa nachádza na Námestí Jána Pavla II., pod Nitrianskym hradom. Navrhnuté rozšírenie tejto zóny je až po Župné námestie, to zahŕňa Pribinovo námestie, ulicu Samovu
a Kráľovskú cestu. V mestskej časti Chrenová sú pešie zóny zriadené na uliciach Topoľová a Kremnická.

Legenda

žltá – pešie zóny navrhované do roku 2025

červená – pešie zóny navrhované do roku 2030

zelená – pešie zóny navrhované do roku 2040