VŠETKO O ÚZEMNOM PLÁNE

Územný plán je základný zákon na reguláciu procesov, ktoré sa dejú v meste. Je to spoločenská dohoda o tom, ako by naše mesto malo vyzerať.

Jeho hlavnou úlohou je stanoviť pravidlá pre ďalší rozvoj, a to zrozumiteľne a realisticky. Územný plán určuje či a akým spôsobom sa premení štvrť, v ktorej žijeme alebo či v okolí našej parcely môže vyrásť nová zástavba. Určí tiež, aké môžu byť nové domy vysoké, ako sa zmení dopravná komunikácia, ktorú každý deň využívame alebo kde pribudne ďalší park alebo ihrisko.

Ciele územného plánu:

– Určuje rovnováhu medzi súkromným a verejným záujmom
– Nastavuje hranice rozvoja mesta tak, aby z neho mali prínos všetci členovia spoločnosti
– Zabraňuje neetickému, nehospodárnemu a neestetickému spôsobu rozvoja
– Snaží sa nastaviť rámec pre udržateľné fungovanie miest pri zachovaní ich významných funkcií pre verejnosť.

Čím väčšie mesto, tým zložitejšie je nájsť spoločný pohľad na jeho budúcu podobu. Takouto dohodu je práve územný plán. Spája v sebe mnoho protichodných záujmov a požiadaviek obyvateľov, politikov, stavebníkov a investorov, organizácií a súkromného sektora. Úlohou územného plánu je skoordinovať a prepojiť tieto jednotlivé záujmy.

Územný plán mesta Nitra bol schválený v roku 2003, odvtedy bolo schválených 6 zmien a doplnkov územného plánu, naposledy v roku 2018.

Medzičasom sa menili naše poznatky o urbanizme a menia sa podmienky, v ktorých sa mestá rozvíjajú. Veľkou zmenou prechádza aj naše mesto.

Nový územný plán sa musí predovšetkým vyrovnať s mnohými novými skutočnosťami a zohľadniť reálne potreby obyvateľov a vlastníkov pozemkov. Potrebujeme, aby Nitra mohla fungovať a rozvíjať sa. Územný plán je dokument bez ktorého sa mesto neposunie ďalej.

Kto tvorí územný plán?

Pred začatím tohto procesu je nutné zozbierať a zanalyzovať veľké množstvo dát a prehodnotiť ich najefektívnejšiu implementáciu, aby bolo možné vytvoriť nadčasový dokument, ktorý zabráni ďalšiemu rozpadaniu sa mesta do krajiny a zadefinuje to, ako má mesto fungovať, aby dokázalo úspešne plniť svoju spoločenskú funkciu.