Manuál tvorby verejných priestorov

Verejný priestor je všetko, čo nás obklopuje. Sú to ulice, námestia, prírodné prvky ako zeleň, či vodné plochy, komunikácie pre peších, cyklistov aj autá – jednoducho priestor, ktorý je otvorený a prístupný nám všetkým. Na to, aby sme verejné priestranstvá mohli kvalitne a systematicky rozvíjať a udržiavať, potrebujeme jasne popísanú stratégiu. Dokument, ktorý nám určí pravidlá.

Mnoho miest podobný dokument už má, na Slovensku napríklad Prešov a Bratislava, v Čechách Brno a Praha.

Výzva na predloženie ponúk – „Manuál tvorby verejných priestranstiev pre mesto Nitra