Analytické mapy

Doprava – využitie dennej kapacity ciest

Neustály rozvoj automobilovej dopravy vysoko prekročil jeho doterajšie prognózy. Následkom je zvýšený dopyt na kapacity pozemných komunikácií a ich zariadení.

Vzhľadom k tomu, že centrá väčšiny miest sú zastavané a tak nie je možné rozširovanie komunikácií pristupuje sa
k preferovaniu pešej, cyklistickej a hromadnej dopravy. Tento druh dopravy na rovnakej ploche prepraví až desať krát viac osôb.

Avšak každodenne môžeme pozorovať preťaženie siete v uzloch/ križovatkách, ktoré s minimálnou kapacitou udávajú kapacitu trás a tým aj celej siete.
Kapacita komunikácie vyjadruje maximálne množstvo vozidiel, ktoré prejde týmto úsekom za jednotku času.

Sú vypočítané z celodenných intenzít a príslušných kapacít komunikácií. Ovplyvňujú ju rôzne navzájom spolupôsobiace faktory ako je intenzita, hustota a rýchlosť vozidiel, podmienky okolia ako i kvalita a stav vozovky a pod.

Legenda

šedá – využitie cesty na ≤ 20 % svojej dennej kapacity

bledá modrá – využitie cesty na ≤ 30 % svojej dennej kapacity

zelená – využitie cesty na ≤ 50 % svojej dennej kapacity

žltá – využitie cesty na ≤ 60 % svojej dennej

oranžová – využitie cesty na ≤ 70 % svojej dennej kapacity

červená – využitie cesty na ≤ 80 % svojej dennej kapacity

ružová – využitie cesty na ≤ 90 % svojej dennej kapacity

fialová – využitie cesty na ≤ 100 % svojej dennej kapacity

čierna – využitie cesty nad 100 % svojej dennej kapacity