Harmonogram stretnutí s občanmi

Zapojte sa do rozhodovania, pripomienkujte zmeny a tvorte s nami nový územný plán pre Nitru. Aktívna participácia – zapájanie verejnosti do rozhodovania – sa zvyšuje transparentnosť procesov.

Jeseň 2020

ONLINE STRETNUTIA S VÝBORMI MESTSKÝCH ČASTÍ

18.11.2020 / 17:00 – 19.30

Stretnutie s výbormi mestských častí Staré mesto (VMČ2), Čermáň (VMČ3), Klokočina (VMČ4), Chrenová, Janíkovce (VMČ 7)

24.11.2020 / 17:00 – 19.30

Stretnutie s výbormi mestských častí Dolné Krškany, Horné Krškany (VMČ 1), Diely, Kynek, Mlynárce, Párovské Háje (VMČ 5), Dražovce, Zobor (VMČ 6)

2021

Verejné stretnutia s občanmi

VEREJNÉ STRETNUTIA S OBČANMI V MESTSKÝCH ČASTIACH

4.11.2021 / 17:00 – 19:30 / veľká zasadačka MsÚ Nitra

Stretnutie s občanmi mestských častí Klokočina, Čermáň, Diely, Kynek, Mlynárce, Párovské Háje, Horné Krškany a Dolné Krškany

11.11.2021 / 17:00 – 19:30 / veľká zasadačka MsÚ Nitra

Stretnutie s občanmi mestských častí Staré mesto, Zobor, Dražovce, Chrenová a Janíkovce


Zápisnice a videá zo stretnutí

Prezentácia zámeru tvorby nového Územného plánu pre mesto Nitra – Klokočina, Čermáň, Diely, Kynek, Mlynárce, Párovské Háje, Horné Krškany a Dolné Krškany (4.11.2021)

Prezentácia zámeru tvorby nového Územného plánu pre mesto Nitra – Staré mesto, Zobor, Dražovce, Chrenová a Janíkovce (11.11.2021)