Deň architektúry Nitra

Program bol organizovaný vďaka celorepublikovému festivalu Deň Architektúry, vďaka hlavným usporiadateľom, spolku KRUH v spolupráci so Združením architektov Nitry. Konal sa za podpory Mesta Nitra, VMČ Staré mesto, Nitra 2026 . Za realizáciou stáli aj partnerstvo s Divadelnou Nitrou, OZ Nitrianske kultúrne dedičstvo, Botanická záhrada SPU, FZKI SPU.

Program na mestskej tržnici sa niesol v hesle NITRA – SPOJNICA: TRŽNICA

Milota (workshop prechádzka) o 10:00 od bývalého hotelu Tatra až po tržnicu k citlivému plánovaniu pešej trasy. Zraz: pred bývalým Hotelom Tatra, Farská 1315/41, Nitra

Tržnica deťom (workshop) o 14:00 v spoločnosti Ateliéru Médea Zraz: nádvorie Mestskej tržnice,  Štefánikova trieda 50, Nitra

PechaKucha (formát prednášok) od 16:00 hod. Témou boli spojnice v štruktúre mesta. Po nej  o 18:00 tematicky nasledovala diskusia.

Moderátorka diskusie – Milota Sidorová.

diskutujíci:

Viktor Šabík – hlavný architekt mesta Nitra

Monika Reiskupová – projektová manažérka revitalizácie tržnice, MsÚ Nitra

Marián Tesák – projektový manažér tímu Nitra 2026

Viktor Kasala OZ krasy terasy