Mapy nápadov

Návrh realizácie cyklotrás

Cieľom navrhnutých opatrení pre mestskú cyklistiku je vytvorenie prepojeného systému spájajúceho zdroje a ciele cyklistickej dopravy na celom území mesta a jeho prepojenie s najbližším okolím. V rámci rozvoja cyklistickej dopravy sa nesmie zabúdať na otázku zvýšenia bezpečnosti cyklistov – bezpečné oddelenie od vozidiel, bezpečné prejazdy pre cyklistov a odstránenie nebezpečných úsekov a bodových porúch. Pri návrhu urbanizácie nových území sa nesmie zabúdať na význam cyklistickej dopravy a musí byť zaistené napojenie na celomestské siete cyklistických trás.Cyklistická doprava je podporená v sezóne autobusovou linkou C35, ktorá je súčasťou verejnej dopravy. Preprava bicyklov bude možná v špeciálne upravených vozidlách MHD. Spojenie cyklistickej dopravy a MHD má potenciál predovšetkým pre každodennú jazdu na bicykli zo sídliska v okrajových častiach mesta, keď využitie MHD na časti cesty zvyšuje atraktivitu cyklistickej dopravy. Podobne tiež zavedenie systému bikesharingu (či elektrobikesharingu) zvyšuje potenciál využitia cyklistickej dopravy v meste, napr. jeho využitím na určité úseky
ciest bez nutnosti vlastniť bicykel.

Legenda

čierna plná – existujúce cyklotrasy

čierna čiarkovaná – cyklotrasy vo výstavbe

červená – cyklotrasy plánované do roku 2030

žltá – cyklotrasy plánované do roku 2040

zelená – cyklotrasy plánované do roku 2050