Mapy nápadov

Návrh linkového vedenia hromadnej dopravy
Legenda

čierna plná – existujúca trasa autobusových liniek

čierna čiarkovaná – existujúca trasa autobusových liniek obsluhovaná iba vybranými spojmi

červená čiarkovaná – autobusová trasa navrhovaná na zrušenie