Územný plán je spoločenská dohoda o tom, ako by naše mesto malo vyzerať.

Územný plán má dopad na každého, kto žije, pracuje alebo študuje v Nitre. Jeho hlavnou úlohou je stanoviť pravidlá pre ďalší rozvoj, a to zrozumiteľne a realisticky. Určuje, kde, čo a ako sa môže v meste stavať. Hovorí, kde môžu vzniknúť nové domy, ulice a sídliská, ktoré plochy sú určené na bývanie a na komerčné účely a aj to, aké vysoké môžu byť budovy. Ukazuje tiež, ktoré plochy sú chránené pre parky, lesy a poľnohospodárstvo.

Mestá sú najväčší vynález ľudstva.

Viktor Šabík, hlavný architekt mesta Nitra

Územný plán mesta Nitra bol schválený v roku 2003. Odvtedy bolo schválených 6 zmien a doplnkov územného plánu, naposledy v roku 2018. Medzičasom sa menili naše poznatky o urbanizme a menia sa podmienky, v ktorých sa mestá rozvíjajú. Veľkou zmenou prechádza aj naše mesto. Nový územný plán sa musí predovšetkým vyrovnať s mnohými novými skutočnosťami a zohľadniť reálne potreby obyvateľov a vlastníkov pozemkov. Potrebujeme, aby Nitra mohla fungovať a rozvíjať sa.

Mestá sú „značky“, ktoré majú súťažiť o občana . Bez nového územného plánu sa mesto neposunie ďalej. Buďte jeho súčasťou.

AKTUALITY


Útvar hlavného architekta

Mesto Nitra
Mestský úrad Nitra
Štefánikova trieda 60
950 06 Nitra, Slovensko
Zobraziť na mape

037/65 02 262