Územný plán je spoločenská dohoda o tom, ako by naše mesto malo vyzerať.

Územný plán má dopad na každého, kto žije, pracuje alebo študuje v Nitre. Jeho hlavnou úlohou je stanoviť pravidlá pre ďalší rozvoj, a to zrozumiteľne a realisticky. Určuje, kde, čo a ako sa môže v meste stavať. Hovorí, kde môžu vzniknúť nové domy, ulice a sídliská, ktoré plochy sú určené na bývanie a na komerčné účely a aj to, aké vysoké môžu byť budovy. Ukazuje tiež, ktoré plochy sú chránené pre parky, lesy a poľnohospodárstvo.

AKTUALITY


Útvar hlavného architekta

Mesto Nitra
Mestský úrad Nitra
Štefánikova trieda 60
950 06 Nitra, Slovensko
Zobraziť na mape

037/65 02 262